Studies of excitation modes of atomic nuclei by means of magnetic moment determinations and general decay investigations - construction of an instrument for determinations of electromagnetic moments of nuclei by angular correlation methods : construction of a semi-circular beta-spectrometer

Författare
B. Erik Karlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Sverige, Uppsala 7 sidor. (=sammanfattning)
Acta Universitatis Upsaliensis 1962 Sverige, Uppsala 7 sidor.