Studies on deoxidation, desulphurization and solidification in steelmaking

Författare
Hans Sandberg
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Stockholm (1), 10 sidor.