Studies on the thermal structure of a pals

Författare
Sven Lindqvist
(Sven Lindqvist, Jan O. Mattsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blom 1965 Sverige, Lund, Lund S. 39-49