Studies on the two-step backward difference method for parabolic problems

Författare
Joakim Becker
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 1995 Sverige, Göteborg [2], iii, 12 sidor. 25 cm 91-7197-177-7