Studium av två endimensionella koder för faksimil överföring

Författare
Eva Kornfeldt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 1978 Sverige, Linköping 32