Stulen lycka

Författare
Pamela Wynne
(Pamela Wynne övers.: Margareta Arneson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1984 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02671-5