Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet - dokumentation av fornlämningar och kulturlämningar inom område för planerat naturrum vid Stora Sjöfallet : Jokkmokk kommun, Gällivare kommun, Norrbottens län : arkeologisk dokumentation

Författare
Kjell-Åke Aronsson
(Kjell-Åke Aronsson, Ewa Ljungdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ájtte 2008 Sverige, Jokkmokk 28 sidor. ill., kartor