Sturgis' illustrated dictionary of architecture and building Vol. 3, O-Z - an unabridged reprint of the 1901-2 edition

Författare
Russell Sturgis
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dover, Constable 1989 USA, New York, London 1212 sp. 0-486-26027-5