Människoskildringar ur historien 8, Sturz : historiskt skådespel från dagarne efter Struensees fall

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lagerström 1917 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Alb. Bonnier 1900 Sverige, Stockholm 181 sidor.
Bonnier 1900 Sverige, Stockholm 181 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan