Styresmän i Norrland, Gävleborgs län : landskommunerna - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Littera 1957 Sverige, Stockholm 357 sidor. : ill.