Styresmän i Norrland, Västernorrlands län : landskommunerna - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Littera 1957 Sverige, Stockholm 356 sidor. : ill.