Styresmän i Norrland - våra kommunala förtroendemän och tjänstemän

Författare
(Under red. av Owe Ahlfors-Geyer, S. Ivar Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Littera 1957 Sverige, Stockholm