Styrmedel för att uppnå högre resursutnyttjande vid Arendalterminalen - en analys av enhetsflödet genom terminalen

Författare
Elin Karlsson
(Elin Karlsson, Markus Ekman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2005 Sverige, Göteborg 52 sidor. ill.