Styrning x 2 - Bokpaket med två böcker inom ekonomistyrningsområdet

Författare
Christian Ax
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2011 Sverige 682 sidor 978-91-47-09727-2
Liber 2010 Sverige 682 sidor 978-91-47-09589-6