Styrning x 3 - Bokpaket med tre böcker inom styrningsområdet

Författare
Christian Ax
(Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Ulf Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige 852 sidor 978-91-47-11270-8
Liber 2011 Sverige 828 sidor 978-91-47-09728-9
Liber 2009 Sverige 828 sidor 978-91-47-09452-3
Liber 2008 Sverige 994 sidor 978-91-47-08948-2