Styrning x 3 - Bokpaket med tre böcker inom styrningsområdet

Författare
Christian Ax
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige 852 sidor 978-91-47-11270-8
Liber 2011 Sverige 828 sidor 978-91-47-09728-9
Liber 2009 Sverige 828 sidor 978-91-47-09452-3
Liber 2008 Sverige 994 sidor 978-91-47-08948-2