Styrteknik, Arbetsbok - pneumatik och grundläggande PLC

Författare
Lennart Kördel
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1996 Sverige, Stockholm 76 sidor. : ill. 30 cm 91-47-00050-3
Almqvist & Wiksell 1994 Sverige, Stockholm 76 sidor. : ill. 30 cm 91-634-0770-1
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 76 sidor. : ill. 30 cm 91-21-11055-7