Subterranean

Författare
Per Wizén
(Per Wizén text: Leif Holmstrand English translation by Ulf Peter Hallberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cecila Hillström Gallery, Finborg Graphic 2016 Sverige, Stockholm, Tyresö 10 onumrerade lösa blad (vikta) huvudsakligen illustrationer 21 x 30 cm i omslag 978-91-982315-2-6