Successional trends 219 years after fire in an old Pinus sylvestris stand in northern Sweden

Författare
Ola Engelmark
(Ola Engelmark, Annika Hofgaard & Tore Arnborg, ledamot av KSLA.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Opulus Press 1998 Sverige, Uppsala S. 583-592 diagr., kartor