Sufism i Sverige - En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö

Författare
Simon Sorgenfrei
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2016 Sverige, Stockholm 104
Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2016 Sverige, Stockholm 104 sidor. : ill. 21 cm 978-91-983453-0-8