Sufism - ett urval föreläsningar av en sufimästare

Författare
Nazim al-Haqqani
(Sheykh Nazim Haqqani översättare: Pelin Arikan)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thurayya Publications 2012 Sverige, Sollentuna 154 sidor. 22 cm 978-91-980545-0-7