Sufismen

Vad kan förena medeltida, arabiska och persiska, poeter och dansande turkiska dervischer med moderna västerländska författare?

Författare
Jean Chevalier
(Jean Chevalier översättning från franskan av Åsa Forsberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alhambra 1993 Sverige, Furulund, Frankrike 128 sidor. 18 cm