Summit Interviews Vol. 1, 2013-14 - Monica Förster

Författare
Daniel Golling
(Editors/authors: Daniel Golling, Gustaf Kjellin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Summit cop. 2014 Sverige, Stockholm 158 sidor. ill. 18 cm 978-91-87733-01-7