Summit Interviews Vol. 2, 2014-15 - Elding Oscarson

Författare
Daniel Golling
(Editors/authors: Daniel Golling and Gustaf Kjellin introduction by Laura Houseley.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Summit 2015 Sverige, Stockholm 201 sidor. ill. 18 cm 978-91-87733-03-1