Summit Interviews Vol. 3, 2015-16 - Jasper Morrison

Författare
Daniel Golling
(Editors/authors: Daniel Golling and Gustaf Kjellin copy editor Elizabeth Pagliacolo, introduction by Walter Bettens.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Summit 2016 Sverige, Stockholm 204 sidor. ill. 18 cm 978-91-87733-04-8