Sung Sherds

Författare
Nils Palmgren
(Nils Palmgren, Walter Steger, Nils Sundius utg. av Gustavsbergs fabriker.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Esselte 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 504 sidor. ill.