Sunnansjö och Blötberget - bebyggelsehistoria och lokal identitet i två små tätorter i Bergslagen

Författare
Lars Bergström
(Lars Bergström, Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs Unvi., Institutionen för kulturvård 1992 Sverige, Göteborg 260 sidor. ill.