Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työpoliittinen sääntely ja työelämän laatu : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valtion painatuskeskus 1991 Finland, Helsinki 87 sidor. 951-47-3802-0, 951-47-3800-4