Suomen tasavallan perustuslait, sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
W. Söderström 1939 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Porvoo 1140 sidor. 23 cm