Suomen tulevaisuudet - suuret kysymykset ja vastaukset

Författare
Jarno Limnéll
(Jarno Limnéll, Elina Hiltunen, Mikko Dufva.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Werner Söderström Osakeyhtiö 2022 Finland, Helsinki 334 sivua 22 cm. 978-951-0-48037-3
WSOY 2022 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-951-0-48038-0