Suomi - yleiskartta : 1:400 000 = Finland : generalkarta

Författare
(Utg. av Lantmäteristyrelsen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1961 Finland, Helsinki 166 sidor.