J. L. Runebergin suorasanaisia runoelmia

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Suomensi Aatto S.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1884 Finland, Porvoossa 166 sidor.
Söderström 1884 Finland, Porvoo 166 sidor.