Supermakterna och nedrustningssträvandena - Frihetskampen i Södra Afrika : utdrag ur Olof Palmes tal på de kristna socialdemokraternas kongress den 2 augusti 1978

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 1978 Sverige, Stockholm 19 sidor. 21 cm