Supplement till Praktisk bokföring för lantbrukare, tredje upplagan och Lantbrukarens deklarationsbokföring, första upplagan

Författare
K. Olov Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1968 Sverige, Stockholm 31 sidor.