Supporting presence in collaborative multimodal environments by haptic force feedback

Författare
Eva-Lotta Sallnäs
(Eva-Lotta Sallnäs, Kirsten Rassmus-Gröhn and Calle Sjöström)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH 1999 Sverige, Stockholm 23 sidor. : ill.