Supporting sleep - the importance of social relations at work

Författare
Maria Nordin
(Maria Nordin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan UK, Imprint: Palgrave Pivot 2015 Storbritannien, London 97 sidor. online resource. 978-1-137-43785-3
Palgrave Macmillan 2015 Storbritannien, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, NY 97 sidor. 978-1-137-43784-6