Survivor

Författare
Lesley Pearse
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin Books Ltd 2014 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 560 sidor 576 sidor 19.8 cm 978-0-241-96152-0