Suweden no shukusaijutsu to dentogyoji

Författare
Ingemar Liman
(Ingemaru Riiman.)
Språk
Japanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The Swedish Institute 1990 Sverige 31 sidor. ill. 20 cm