Sv. musikerförbundet - bättre ljudmiljö i dans- och samlingslokaler

Författare
Jan-Inge Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ingemansson Akustik 1984 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 34 sidor.