Svårfångad lycka

Författare
Pamela Wynne
(Pamela Wynne översättning: Lena Hansen)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1986 Sverige, Malmö 192 sidor. 18 cm 91-35-03124-7