Svamp och mögellukt - ett byggnadstekniskt problem sett ur en biologisk synvinkel

Författare
Nils Hallenberg
(Nils Hallenberg, Elisabeth Gilert)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens provningsanstalt 1983 Sverige, Borås 14 sidor., 6 pl.-bl.