Svamp - ta till vara och laga till

Författare
Sigri Sahlin
(Sigri Sahlin foton och teckningar: författaren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1989 Sverige, Stockholm, Borås 212 sidor., [8] pl.-s. i färg ill. 23 cm