Svamp - Teckningar av författaren. Svamprätter av Tora Lindroos. Utg.: Centralen för huslig ekonomi

Författare
Wolmar Nyberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1942 Finland, Helsingfors