Svampar i Norrbotten

Författare
Louise Tåhlin
(Louise Tåhlin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationskontoret, Luleå kommun, Luleå alltryck 1981 Sverige, Luleå, Luleå 63 sidor. ill. 16 cm