Svampar i Sverige - förnyat standardverk med över 450 arter

Denna pålitliga fälthandbok är en av våra mest använda svampböcker. Sedan den utkom första gången 1977 har den reviderats åtskilligt, både när det gäller namn och matsvampsvärde; ett kapitel om växtfärgning samt svamparnas kulturhistoria och ekologi har tillkommit, liksom ett utökat kapitel om svamp i matlagning. Stor vikt har lagts vid Bo Mossbergs mästerliga avbildningar, vars avsikt är att visa svamparna precis som de växer eftersom växtsättet och växtplatsen spelar en stor roll för möjligheten att korrekt artbestämma en svamp. En både vacker och oumbärlig handbok för svampplockare!

Författare
(Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson, Olle Persson.)
Genre
manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier fakta 2013 Sverige, Stockholm, Slovenien 367 sidor. ill. 20 cm 978-91-7424-058-0
Wahlström & Widstrand, Almqvist & Wiksell 2004 Sverige, Stockholm, Uppsala 292 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 21 cm 978-91-46-21017-7
Wahlström & Widstrand, Almqvist & Wiksell 1999 Sverige, Stockholm, Uppsala 292 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 21 cm