Svampplockarens handbok - fullständig handledning beskrivande 285 svampar, varav 133 i naturliga färger

Författare
Bengt Cortin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1951 Sverige, Stockholm 351 sidor.,12 pl.-bl. : ill.
Saxon & Lindström 1942 Sverige, Stockholm 271 sidor., 8 pl.-s. (i färg) : ill.
Saxon & Lindström 1937 Sverige, Stockholm 239 sidor., 8 pl.-s. (i färg) : ill.