Svar på herr Wollrath Thams anmärkningar vid grefve Björnstjernas afhandling om svenska jordens beskattning

Författare
Magnus Björnstjerna
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scheutz 1833 Sverige, Stockholm 32 sidor. 8:o