Svarskvalitén i AKU - resultat från två studier med återintervjuer

Författare
Lars R. Bergman
(Lars R. Bergman, Mats Thorslund Statistiska centralbyrån, I/Utredningsinstitutet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SCB 1980 Sverige, Stockholm 65 sidor.