Svart dagbok med Vårdtagarens lilla glada

Författare
Arne H. Lindgren
(Arne H. Lindgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verdandi, Sjuhäradsbygdens tr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 205 sidor. ill. 18 cm