Svart dagbok med Vårdtagarens lilla glada

Författare
Arne H. Lindgren
(Arne H. Lindgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verdandi, Sjuhäradsbygdens tr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 205 sidor. ill. 18 cm
Natur och kultur, Realtryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 94 sidor. ill. 21 cm
Prisma, Seelig, Berling 1974 Sverige, Stockholm, Solna, Lund 135 sidor.
Kungliga Dramatiska Teatern 1974 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 82 sidor.
Prisma, Seelig, Hallandsposten 1972 Sverige, Stockholm, Solna, Halmstad 134 sidor.