Svart hav

Författare
Magnar Mikkelsen
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen 1979 Norge, Oslo 131 sidor. 82-02-03102-8, 82-02-04243-7